¨Atalarımızın bize emaneti olan yöresel ürünlerimiz.¨

Anadolu’da yaklaşık 12 bin yıllık kültürel birikimin mirası olarak günümüze kalan yaklaşık 3500 yöresel ürün bulunmaktadır. Tarımsal potansiyeli, üretim kültürü, coğrafi yapısı ve kültürel çeşitliliği ile Türkiye, geleneksel ve yerel ürünler bakımından dünyanın en zengin ülkeleri arasındadır.

Yöresel ürünler, kadın istihdamını arttırma ve geliştirmede de önemli rol oynamaktadır. Kültürel varlığın öncelikli aktarıcısı olan kadınların çalışma alanı olarak büyük önem taşıyan yöresel ürünler, kamu yararı üreten ekonomik faaliyetlerden biridir.

Menemenci Alaattin olarak; Anadolu ayarlarına dönelim diye, Kadın İstihdamı artsın diye, İnsanımıza iş olsun, aş olsun diye,  Yöresel ürünlerimiz ekonomik döngüye katılsın diye, Anadolu’nun zenginliklerini çocuklarımız tanısın diye,  Yöresel Marketinde raflarında yer vermektedir

Yöresel Marketimizden